هزینه‌های جاری دولت از درآمدها سبقت گرفت

هزینه‌های جاری دولت از درآمدها سبقت گرفت

طبق آمارهای رسمی، هزینه‌های جاری دولت در ۹ ماهه امسال، ۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمدها سبقت گرفت.

طبق آمارهای رسمی، هزینه‌های جاری دولت در ۹ ماهه امسال، ۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمدها سبقت گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس آمارهای بانک مرکزی؛ دولت در 9 ماهه امسال بالغ بر 68 هزار و 380 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرده است.

طبق این آمار، مجموع درآمدها 95 هزار و 330 میلیارد تومان است که رشد 7.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

هم‌چنین در بخش واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی 63 هزار و 960 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 51.6 درصد رشد دارد.

همچنین در بخش هزینه‌ای، سهم پرداخت‌های جاری 163 هزار و 520 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پرداخت‌های عمرانی 30 هزار و 220 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد نشان می‌دهد.

طبق آمارها تراز عملیاتی بودجه با کسری 72 هزار و 570 میلیارد تومانی روبرو بوده که نسبت به مصوبه این مدت، بالغ بر 20 درصد افزایش کسری به همراه دارد.

همچنین تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 38 هزار و 540 میلیارد تومان است که برای این مدت منفی 24 هزار و 300 میلیارد تومان پیش‌بینی قانونی بوده است.

در بخش دارایی‌های مالی 60 هزار و 140 میلیارد تومان درآمد حاصل شد و سهم تملک این دارایی‌ها 21 هزار و 600 میلیارد تومان است.

نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 58.3 درصد است که 10 درصد با مصوب قانون فاصله دارد. همچنین درآمدهای مالیاتی به پردادخت‌های هزینه‌ای باید نسبت 48.9 درصد داشته باشد که اکنون 41.8 درصد است،

بر این اساس، مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 82.4 درصد است که باید 90.1 درصد باشد.

بر این اساس نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام 62.2 درصد است که باید 71.2 درصد باشد.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند