مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار مطرح کرد:

ایرانی‌ها برای بهداشت و‌ درمان چقدر هزینه می‌کنند؟

ایرانی‌ها برای بهداشت و‌ درمان چقدر هزینه می‌کنند؟

در سال 96، متوسط هزینه سالانه بهداشت و‌ درمان یک خانوار برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 17.4 و 21.1 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. در حالی که این درصد افزایش برای سال 95 نسبت به سال 94 به ترتیب برابر 7.9 و 6.6 درصد بوده است.

هزینه‌های خانوار می‌تواند بسته به ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن خانوار و همچنین محل زندگی آن خانوار تغییر پیدا کند. یکی از مهم‌ترین اقلام سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی کشور مربوط به هزینه‌های بهداشت و‌ درمان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سال 96 از جمله هزینه‌های سلامت و درمانی پرداخته است.

چکیده یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که در سال 96، به طور کلی متوسط هزینه کل یک خانوار شهری نسبت به سال قبل از آن به مقدار 15.7 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این افزایش در سال 95 نسبت به سال 94، معادل 8.55 درصد بوده است.

همچنین در سال 96، متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب 17.4 و 21.1 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. در حالی که این درصد افزایش برای سال 95 نسبت به سال 94 به ترتیب برابر 7.9 و 6.6 درصد بوده است.

مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار تاکید می‌کند که در سال 1396 سهم هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان برای خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب برابر 1.6 و 10.3 درصد بوده است.

گزارش مذکور در مورد نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در مناطق شهری استان‌ها در سال 96 می‌نویسد: به طور متوسط بيشترين سهم هزينه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به هزينه كل در يك خانوار شهری در سال 1396، به ترتيب مربوط به استان‌های خوزستان  10.28 درصد، قم 9.85 درصد و هرمزگان 9.70 درصد بوده و كمترين سهم آن مربوط به استان‌های بوشهر 3.39 درصد، كردستان 4.11 درصد و خراسان جنوبی 4.17 درصد بوده است.

گزارش مذکور ادامه می‌دهد: به‌طور متوسط بيشترين سهم هزينه‌های بهداشتی و درمانی نسبت به هزينه كل در يك خانوار روستايی در سال 1396، به ترتيب مربوط به استان‌های قم  10.7 درصد، فارس 10.28 درصد و گيلان 10.01 درصد بوده و كمترين سهم آن مربوط به استان‌های كهگيلويه و‌ بويراحمد 2.17 درصد، سيستان و‌ بلوچستان 3.28 درصد و كرمان 3.54 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند