واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از مهم‌ترین علل تهدیدات امنیت غذایی در کشور

واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از مهم‌ترین علل تهدیدات امنیت غذایی در کشور

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی اهواز گفت: واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین دلایل تهدیدات امنیت غذایی است.

«محمد حجتی» دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی اهواز در دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، اظهار کرد: امنیت غذایی مهم‌ترین مؤلفه برای صنایع غذایی است و هر کشوری که امنیت غذایی داشته باشد استقلال دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی خاطرنشان کرد: میزان تولید داخلی، تقاضا، واردات و صادرات از شاخص‌هایی است که در امنیت صنایع غذایی مؤثر است.

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی اهواز با بیان اینکه بپیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به بیش از ۹ میلیارد نفر برسد، تصریح کرد: در ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ضایعات محصولات وجود دارد که بسیار زیاد است و از زمان تصمیم‌گیری برای کاشت این ضایعات شروع می‌شود.

وی درخصوص راه حل‌های برای ضایعات محصولات غذایی گفت: بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی آب به هدر می‌دهد که بخش مهمی از بحران آب را رقم می زند و باید مدیریت شود.

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی اهواز با اشاره به مهم‌ترین دلایل تهدیدات امنیت غذایی خاطرنشان کرد: واردات بی رویه محصولات کشاورزی، عدم استمرار اجرای برنامه‌های اعتباری و علمی برنامه سوم و درآمد بالای تولید از فروش نفت به علت افزایش قیمت جهانی از مهم‌ترین علل تهدیدات امنیت غذایی است.

حجتی با بیان اینکه مهم‌ترین عوامل مؤثر در مهاجرت گرسنگی، فقر، جنگ و نبود امنیت محصولات غذایی است، اظهار کرد: در کشور ما حدود ۷۰ درصد مردم ایران در شهرها زندگی می‌کنند و علت اصلی آن به خاطر عدم تولید محصولات در روستاها است.

وی تصریح کرذ: نبود شغل، فرار از بیکاری، تأمین معیشت خانواده، دستمزد پائین برای کار در روستاها از جمله موارد دیگر مهاجرت است.

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی اهواز یادآور شد: تهران بیشترین آمار مهاجرپذیر و خوزستان بیشترین آمار مهاجرفرست را دارد و همچنین میانگین آمار مهاجرت در مازندران صفر است به معنای اینکه آمار مهاجر پذیر و مهاجر پذیر برابر است.

 

منبع: ایسنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند