وام‌های بانکی صرف چه کارهایی شده‌اند؟

وام‌های بانکی صرف چه کارهایی شده‌اند؟

کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در فروردین ماه سال 1397 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته است.

فریبا تاجدینی: آمارها نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته کاهش یافته است. اما این سهم به کدام بخش اقتصادی تزریق شده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در یک ماه ابتدای سال جاری تعداد 204 هزار و 935  فقره تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به فروردین ماه سال گذشته 24.8 درصد افزایش یافته است.

کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در فروردین ماه سال 1397 بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بخش خدمات صورت گرفته است به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری با پرداخت 112 هزار و 44 فقره تسهیلات به ارزش 11.5 هزار میلیارد تومان معادل 44.8 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند. تسهیلات پرداختی به بخش خدمات با افزایش 22 درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته مواجه بوده است.

بخش صنعت و معدن نیز با 7.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی 28.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند