تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش وام‌های بانکی / بیشترین وام‌ها صرف چه کاری شده است؟

افزایش وام‌های بانکی / بیشترین وام‌ها صرف چه کاری شده است؟

تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 382 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 66 درصدی بیشترین افزایش را نسبت به دیگر بخش‌ها داشته است.

بانک‌ها میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی را افزایش دادند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه نخست امسال به بخش‌های مختلف اقتصادی بالغ بر 382 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است.

بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در شش ماهه نخست امسال در بخش خدمات صورت گرفته، به طوری که بانک‌ها و موسسات اعتباری 134 هزار میلیارد تومان معادل 35 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخش صنعت و معدن نیز با 118 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی 30 درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را داشته، به طوری که تسهیلات پرداختی به این بخش با رشد 66 درصدی از 41 میلیارد تومان به 69 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین کمترین میزان رشد تسهیلات پرداختی مربوط به بخش خدمات بوده که 8.8 درصد معادل 27 میلیارد تومان افزایش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند