وزارت نیرو مانند قبل سهم هدفمندی‌ را می‌پردازد

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار کرد: قیمت برق با اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها 24 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که تنها این 24 درصد شامل هدفمندی‌ نمی‌شود. علیرضا دائمی با تاکید بر این‌که در بودجه سال 93 ذکر شده است که افزایش تعرفه برای بهینه سازی مصرف برق صورت می‌گیرد گفت:

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت نیرو اظهار کرد: قیمت برق با اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها 24 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که تنها این 24 درصد شامل هدفمندی‌ نمی‌شود.

علیرضا دائمی با تاکید بر این‌که در بودجه سال 93 ذکر شده است که افزایش تعرفه برای بهینه سازی مصرف برق صورت می‌گیرد گفت: در قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها 24 درصد تعدیل تعرفه در حوزه برق دیده شده است.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو در بخش برق مانند گذشته 166 ریال سهم هدفمندی‌ را می‌پردازد اما 24 درصدی که افزایش قیمت خواهیم داشت مشمول هدفمندی‌ یارانه‌ها و پرداخت سهم آن نمی شود.

صنعت آب و برق کشور در حال حاضر به شدت با محدودیت مالی مواجه است و بدهی بسیاری به پیمانکاران دارد بنابراین برای بهبود وضعیت اقتصادی وزارتخانه مقرر شده است که وزارت نیرو در حوزه برق همان رقم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مانند قبل بپردازد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند