وضعیت کسب‌و‌کار در استان‌های مختلف کشور

وضعیت کسب‌و‌کار در استان‌های مختلف کشور

استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌و‌بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌و‌کار و استان‏‌های گیلان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین محیط کسب‌و‌کار هستند.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌و‌کار ایران در تابستان 1396، رقم 5.77 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) را به عنوان شاخص ملی به دست می‌دهد که حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1396 با میانگین 5.69) بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب وکار ایران در تابستان 1396 تا حدودی نامساعدتر شده است.

در تابستان 1396، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه:

1- دشواری تأمین مالی

2- بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)

3- رویه‌های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب‌ترین

و سه مؤلفه:

1- محدودیت دسترسی به برق

2- محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و…)

3- محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

همچنین براساس یافته‌های این طرح در تابستان 1396، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌و‌کار و استان‌های گیلان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌و‌کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس نتایج این پایش در تابستان 1396، وضعیت محیط کسب‌و‌کار در بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت ومعدن و خدمات مناسب‌تر ارزیابی شده و در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز رشته فعالیت‌های:

1- آموزش 2- ساختمان 3- اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب بدترین وضعیت کسب و کار و رشته فعالیت‌های:1- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا 2- املاک و مستغلات 3- آب رسانی، مدیریت پسماند فاضلاب و فعالیت تصفیه به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار در مقایسه با سایر رشته فعالیت اقتصادی در کشور داشته‌اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌و‌کار ایران نیز در تابستان 1396، عدد 5.92 (10 بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 96 با میانگین 5.81) است.

به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی رقم 5.84 (میانگین فصل قبل 5.77) و میانگین ارزیابی محیط نهادی رقم 5.98(میانگین فصل قبل 5.84) است.

نگاه اجمالی نشان می‌دهد که همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.24 و محیط مالی با عدد 7.93 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند