پرداخت یارانه مستقیم ساخت‌وساز به سوداگری در بازار مسکن دامن زد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۳ برنامه احیا بافت‌های فرسوده در گذشته با شکست مواجه شد، گفت: در برنامه بازآفرینی شهری محور فعالیت‌ها به جای پروژه‌محوری، محله‌محوری است.