پست‌بانک چه تسهیلاتی می‌دهد؟

پست‌بانک چه تسهیلاتی می‌دهد؟

پست‌بانک به عنوان یکی از بانک‌های کشور چه تسهیلاتی را به بخش‌های مختلف از جمله تولید ارائه می‌کند و تاکنون چه کارنامه‌ای در این زمینه داشته است؟ اکبر غلامی رئیس اداره کل روابط عمومی پست‌بانک با حضور در غرفه تجارت‌نیوز در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX 2018) در این مورد توضیح می‌دهد.

پست‌بانک به عنوان یکی از بانک‌های کشور چه تسهیلاتی را به بخش‌های مختلف از جمله تولید ارائه می‌کند و تاکنون چه کارنامه‌ای در این زمینه داشته است؟

اکبر غلامی رئیس اداره کل روابط عمومی پست‌بانک با حضور در غرفه تجارت‌نیوز در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX 2018) در این مورد توضیح می‌دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند