موضوعات داغ:
در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک رخ داد:

پیشنهادهای سازنده رئیس‌کل گمرک ایران

پیشنهادهای سازنده رئیس‌کل گمرک ایران

مسعود کرباسیان: کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی گمرک باید همگام با پیشرفت فناوری اطلاعات تغییر کند.

مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران در اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک سخنرانی و پیشنهاد‌ها سازنده‌ای را مطرح کرد و گفت: کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی گمرک باید همگام با پیشرفت فناوری اطلاعات تغییر کند.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی کمرک، دکتر کرباسیان با تشکر از رئیس شورا و دبیرکل به خاطر راهنمایی و گزارش جامع پیشرفت اجرای طرح استراتژیک افزود: شیوه گزارش پیشرفت کار به صورت ماتریس مفید بوده و توجه به اجرای طرح استراتژیک را تسهیل می‌کند. سازمان جهانی گمرک مکانی برای تبادل نظرات و دریافت اطلاعات در مورد فضای در حال تغییر مداوم تجارت و گمرکات است.

وی ادامه داد: مایلم دو نکته را خیلی خلاصه بیان کنم؛ نخست اینکه تقریبا بیشتر کنوانسیون‌های ۱۶گانه و توصیه‌نامه‌ها و ده مورد هدف فرآیندی، تا حدودی قبل از ظهور پیشرفت‌های فناوری اطلاعات به وجود آمده‌اند و لذا در برخی موارد با نیازهای روز و اعضا هم‌خوانی ندارند.

البته بسته‌ها، مجموعه‌های خلاصه، دستورالعمل‌های کنوانسیون کیوتو در مورد فناوری اطلاعات، کنفرانس فناوری اطلاعات سازمان جهانی گمرک و به‌ویژه هدف استراتژیک پنجم که توسط سازمان جهانی گمرک ایجادشده‌اند، ابزارهای خیلی خوب و مکمل کنوانسیون‌ها هستند. ولی به نظر می‌رسد که کنوانسیون‌های سازمان جهانی گمرک که اساس سایر ابزارها است، به تدریج نیاز به تجدیدنظر و همگام کردن با نیازهای روز دارد. پرواضح است که این وظیفه خیلی مشکل خواهد بود و نیاز به همکاری همه اعضا و ذی‌نفعان در زمان طولانی‌تر دارد.

رئیس‌کل گمرک ایران در اجلاس شورای جهانی گمرک نکته دوم را ساختاربندی مجدد عنوان و توضیح داد: با توجه به افزایش روزافزون اهمیت فناوری اطلاعات در عصر گمرک دیجیتال و به‌ویژه شعار سال یعنی تحلیل داده‌ها برای مدیریت مرزی هماهنگ، کمیته فرعی مدیریت اطلاعات که تحت کمیته فنی دائم است باید به یک کمیته مستقل ارتقا یابد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند