دریافت کارمزد بانک‌ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است

دریافت کارمزد بانک‌ها از حساب‌های دولتی غیرقانونی است

بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیرقابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور به جعفر مهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:

بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۵ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک‌های عامل، همان‌گونه که قبلا طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه‌شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.

از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی بر عهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند