کاهش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا برای یازدهمین ماه متوالی

کاهش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا برای یازدهمین ماه متوالی

بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان اعلام کرد حفاران آمریکا در هفته منتهی به 25 اکتبر 17 دکل نفتی را خاموش کردند و در مجموع تعداد دکل‌های فعال این کشور به 696 دکل، کمترین میزان از آوریل 2017 رسید.

حفاران آمریکا در هفته منتهی به 25 اکتبر 17 دکل نفتی را خاموش کردند و در مجموع تعداد دکل‌های فعال این کشور به 696 دکل رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از رویترز؛ شرکت‌های انرژی آمریکا تعداد دکل‌های فعال نفتی در این کشور را در هفته گذشته کاهش دادند. این شرکت‌ها با هدف تمرکز کاهش هزینه حفاری‌های جدید از تعداد دکل‌های فعال می‌کاهند.

بیکر هیوز، بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان اعلام کرد حفاران آمریکا در هفته منتهی به 25 اکتبر 17 دکل نفتی را خاموش کردند و در مجموع تعداد دکل‌های فعال این کشور به 696 دکل، کمترین میزان از آوریل 2017 رسید.

همچنین این کاهش، بزرگ‌ترین افت از ماه آوریل به شمار می‌رود.

یازده ماه متوالی است که تعداد دکل‌های نفتی آمریکا کاهش می‌یابد که خود رکوردی محسوب می شود.

در هفته مشابه سال گذشته، 875 دکل نفتی آمریکا فعال بودند.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند