اولین جزئیات پیش‌گشایش بورس / خبری از صف فروش نیست

اولین جزئیات پیش‌گشایش بورس / خبری از صف فروش نیست

در عملیات پیش‌گشایش بازار سهام روز چهارشنبه، نمادهای عرضه‌اولیه بهمن‌ماه با صف‌های خرید سنگین همراه هستند و به نظر می‌رسد امروز بورس روز سبزی را پشت‌سر بگذارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در عملیات پیش‌گشایش بازار سهام تهران در روز چهارشنبه، از فشار عرضه به شدت کاسته شده و صف‌های خرید مجددا برپا شده است. این در حالی است که بازار در روز معاملاتی قبل ( دوشنبه) افتی 7هزار واحدی را تجربه کرده بود.

در عملیات پیش‌گشایش‌های نمادهای عرضه اولیه بهمن بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند. سه نماد ومهان، فروی و کلر به ترتیب با 442، 264 و 115 میلیون بیشترین حجم صف خرید را دارند و پس آز آنها دو نماد بانکی وپارس و وآیند نیز صف خرید صدمیلیونی بسته‌اند.

صف‌های خرید در پیش‌گشایش

همچنین بر اساس اطلاعیه ناظر بازار ثاخت و وپترو و وتجارت به علت اطلاعات بااهمیت متوقف شده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند