کاهش ۱.۴ درصدی صدور پروانه‌ ساختمانی در سال گذشته

کاهش ۱.۴ درصدی صدور پروانه‌ ساختمانی در سال گذشته

در سال ١٣٩۶، تعداد ۶۵١١٨ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران صادر شده که نسبت به سال گذشته، حدود ١.۴ درصد کاهش داشته است.

در سال ١٣٩۶، تعداد ۶۵١١٨ پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران صادر شده که نسبت به سال گذشته، حدود ١.۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مرکز آمار ایران،؛ تعداد ٩٣١۶ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩۶ صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.۴ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در سال ١٣٩۶ در شهر تهران نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

در سال ١٣٩۶، تعداد ۶۵١١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١.۴ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٠ واحد بوده است.

تعداد ٩٣١۶ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩۶ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.۴ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۶ بالغ بر ۱۱۸۲۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۲۶۹ متر مربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۲۲۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است.

تعداد ۱۲۲۰۸۱ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ۹۶ صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۶ حدود ۵۹۷۴۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴۸۹ متر مربع بوده است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند