از ابتدای سال آبی تاکنون؛

کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در حوضه خلیج‌فارس و دریای‌عمان

کاهش ۳۰ درصدی بارش‌ها در حوضه خلیج‌فارس و دریای‌عمان

میزان بارش‌های تجمعی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در حوضه آبریز اصلی خلیج‌فارس و دریای‌عمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارائه گزارشی از میزان بارش‌های تجمعی روزانه به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه یک و درجه دو کشور اعلام کرد: از ابتدای سال آبی جاری، اول مهرماه تا شنبه ۱۶ دیماه جاری، میزان بارش‌های تجمعی در حوضه آبریز اصلی خلیج‌فارس و دریای‌عمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان بارش‌های سال گذشته حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای‌عمان از ابتدای مهرماه تا ۱۶ دیماه سال آبی گذشته (۹۵-۹۶) برابر ۷۴.۷ میلی‌متر بوده که در سال آبی جاری (۹۷-۹۶) با ۳۰ درصد کاهش به ۴۴.۷ میلی‌متر رسیده است.

در این گزارش ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۶ دیماه سال آبی ۹۷-۹۶ بالغ بر ۳۳.۹ میلی‌متر بوده است که این مقدار بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته در مدت مشابه ۵۴ میلی‌متر، به میزان ۲۰.۱ درصد کاهش داشته است.

حجم بارش‌های اول مهر تا ۱۶ دی ماه جاری معادل ۵۵ میلیاردو ۸۶۸ میلیون متر مکعب بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: حوضه‌های آبریز اصلی دریاچه ارومیه با ۸۴.۷ میلی‌متر، فلات مرکزی با ۱۰ میلی‌متر، دریای خزر با ۱۲۸.۸ میلی‌متر، قره قوم با ۱۴.۷ میلی‌متر و مرزی شرق با ۱.۳ میلی‌متر بارش، به ترتیب ۲۴.۸، ۱۸.۵، ۱۷.۷، ۳ و ۲.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش بارش داشته‌اند.

گفتنی است، میزان بارش‌های تجمعی کشور در نیمه اول دیماه سال جاری (از اول تا ۱۶ دی) ۴.۶ میلی‌متر بوده که سهم بارش‌های حوضه‌های آبریز خزر ۱۴ میلی‌متر، دریاچه ارومیه ۱۱.۳ میلی‌متر، خلیج‌فارس و دریای‌عمان ۶.۴ میلی‌متر، فلات مرکزی ۱.۸ میلی‌متر و قره قوم ۱.۴ میلی‌متر بوده است.

برای حوضه آبریز اصلی مرزی شرق صفر میلی‌متر بارش تجمعی ذکر شده است.

 

منبع: وزارت نیرو

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند