کاهش 4 درصدی مصرف برق سازمان‌ها

کاهش 4 درصدی مصرف برق سازمان‌ها

هیات دولت سال گذشته دستگاه‌های اجرایی را ملزم به کاهش 10 درصدی مصرف برق کرد اما به گفته معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، برق مصرفی در این نهادها به طور میانگین چهار درصد کاهش یافته است.

هیات دولت سال گذشته دستگاه‌های اجرایی را ملزم به کاهش 10 درصدی مصرف برق کرد اما به گفته معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر، برق مصرفی در این نهادها به طور میانگین چهار درصد کاهش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در مصوبه سال گذشته هیات وزیران، ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شده بودند در فصل تابستان به گونه‌ای مصرف انرژی برق خود را مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، حداقل 10 درصد کاهش یابد.

در این ارتباط، «علیرضا احمدی یزدی» معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر گفت: در زمان اوج مصرف پارسال، برخی دستگاه‌ها مصرف خود را تا 15 درصد نیز کاهش دادند اما مدیریت مصرف بیشتر اداره‌ها کمتر از 10 درصد بود.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها نه تنها مصرف برق خود را نسبت به سال قبل از آن کاهش ندادند، بلکه رشد مثبت هم داشتند؛ توجیه آنها این بوده که تجهیزات جدیدی خریداری کرده‌اند و مصرف برق افزایش یافته است.

احمدی یزدی افزود: از آنجا که ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، هزینه انرژی را به اصطلاح از جیب خود پرداخت نمی‌کنند، تلاشی برای مدیریت مصرف ندارند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من، زمانی‌که در مصرف انرژی یک سازمان صرفه‌جویی می‌شود، کل کارکنان آن سازمان باید از آن صرفه‌جویی منتفع شوند که این رویکرد کارکنان را به صرفه‌جویی بیشتر تشویق می‌کند.

هیات دولت، سال گذشته در کنار الزام ادارات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به کاهش مصرف برق، تغییر در ساعت‌های کار را نیز پیگیری کرد و به استانداران استان‌هایی که شهرهای زیر مجموعه آنها، دمای بالاتر از 45 درجه دارند، این اختیار را داد که ساعت‌های کار فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استان‌های خود را تغییر دهند.

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر در این زمینه گفت: بحث تغییر ساعت کار ادارات در 11 استان اجرا شد و سازمان‌ها به جای ساعت هفت‌ونیم صبح، کار خود را از ساعت شش‌ونیم صبح شروع کردند و در مقابل، یک ساعت زودتر سازمان را تعطیل کردند.

احمدی یزدی اظهار داشت: برنامه تغییر ساعت کار ادارات، مصرف برق را در زمان اوج مصرف پارسال، 350 مگاوات کاهش داد.

 

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند