کدام استان‌ها بیشترین تورم را دارند؟

کدام استان‌ها بیشترین تورم را دارند؟

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم (نقطه به نقطه) اردیبشهت ماه سال جاری را 8.3 درصد اعلام کرد. اما کدام یک از استان‌ها بیشترین و کدام یک کمترین تورم را داشته‌اند؟

فریبا تاجدینی: مرکز آمار ایران به طور ماهانه گزارشی از تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را منتشر می‌کند. در این گزارش تغییرات شاخص قیمت اردیبشهت ماه سال جاری را بررسی می‌کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در اردیبهشت ماه سال 1397 به 114.1 واحد رسید.

نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوار در اردیبهشت ماه سال 1397 برای خانوارهای کل کشور 8 درصد اعلام شد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه آن 8.3 درصد است.

 بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم 12 ماهه در این ماه 10.9 درصد است که به استان کرمانشاه متعلق دارد که شاخص آن به 120.1 واحد رسیده است، کمترین نرخ تورم سالانه نیز با 5.9 درصد به استان کهگیلویه و بویر‌احمد اختصاص دارد.

بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور به استان همدان مربوط است که معادل 12.5 درصد است.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری در اردیبهشت ماه سال جاری 8.1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه آن 8.6 درصد است که بیشترین نرخ تورم سالانه با 11.2 درصد به استان لرستان و کمترین نرخ تورم سالانه با 6.1 درصد مربوط به استان استان کهگیلویه و بویر‌احمد است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه(شهری) با 13.6 درصد به استان همدان و کمترین آن با 5.2 درصد به استان کهگیلویه و بویر‌احمد تعلق دارد.

شاخص کل خانوارهای روستایی در اردیبهشت ماه سال 1397 به 114 واحد رسید و تورم سالانه 7.9 درصد را به ثبت رساند. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی در اردیبهشت ماه سال 1397 معادل 6.6 درصد است.

بیشترین تورم سالانه (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) برای خانوارهای روستایی در اردیبهشت ماه سال 1397 با 11.2 درصد به استان کرمانشاه تعلق دارد و کمترین مقدار آن نیز با 4.6 درصد به خانوارهای روستایی استان سیتان و بلوچستان مربوط است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (روستایی) کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در اردیبهشت ماه سال 1397 با 11.4 درصد به استان کرمانشاه و کمترین آن با منفی 2.9 درصد به استان کرمان تعلق دارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند