کشف ۱۸ انسان در محموله‌های گمرکی

کشف ۱۸ انسان در محموله‌های گمرکی

ماموران گمرک بازرگان با رصد محموله‌های خروجی و ترانزیتی طی ۶ عملیات جداگانه، موفق به کشف ۱۸ مورد قاچاق انسان شدند.

ماموران گمرک بازرگان با رصد محموله‌های خروجی و ترانزیتی طی ۶ عملیات جداگانه، موفق به کشف ۱۸ مورد قاچاق انسان شدند. براساس این گزارش این ماموران در عملیات اول، با رصد یک دستگاه تریلر ترک موفق به کشف ۴ مورد قاچاق انسان شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، این تریلر که از مبدا ازبکستان حرکت کرده بود، حامل بار آهن به مقصد ترکیه بود. این افراد که تبعه کشورهای همسایه هستند، در میان بار آهن مخفی شده بودند.

همچنین این ماموران در عملیات دوم، با رصد محموله تجاری و با استفاده از دستگاه ایکس‌ری و تجهیزات کنترلی موفق به کشف ۳ نفر در داخل یک کامیون به مقصد ترکیه شدند. این سه نفر با مخفی شدند درمحموله لوبیا قرمز قصد خروج از ایران را داشتند.

این گزارش می‌افزاید: ماموران گمرک بازرگان همچنین در عملیات سوم، موفق به کشف یک مورد قاچاق انسان در یک محموله تزانزیتی شدند. محموله این تریلر شمش آلومینیوم از مبدا ترکمنستان بود. این فرد با مخفی شدن در میان محموله این تریلر به مقصد ترکیه قصد داشت غیرقانونی از ایران خارج شود در عملیات چهارم، با دقت و هوشیاری ماموران گمرک، ۵ نفر تبعه خارجی در یک دستگاه تریلی ترکیه‌ای شناسایی شدند.

این تریلر حامل بار ترانزیتی لوبیا به مقصد ترکیه بود که توسط ماموران گمرک شناسایی و دستگیر شدند. همچنین درعملیات پنجم، ۲ نفر تبعه سوریه ازیک دستگاه تریلرخروجی دستگیر شدند. بار این تریلر نیز لوبیا به مقصد ترکیه بود. براساس این گزارش و در عملیات ششم، ۳ نفر تبعه خارجی از یک دستگاه تریلر خروجی به مقصد ترکیه دستگیر شدند.

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند