کمک آلمانی‌ها به بازیافت آب

کمک آلمانی‌ها به بازیافت آب

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو تمرکز روی مساله‌ی بازیافت آب است که برای این مساله نیز یک هیات پنج نفره از آلمان وارد ایران شده‌اند.

رحیم میدانی با بیان این که در حال حاضر یک پروژه در مشهد داریم که قرار است ۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال پساب بازیافت کند، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار است این هیات آلمانی در این مساله ما را کمک کند تا بتوانیم پساب را به سفره‌ها تزریق و سفره‌ها را غنی‌تر کنیم.

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد به گفته وی، در حال حاضر با بسیاری از صنایع که آب در فرآیند تولید آن نقش کلیدی ندارد، صحبت شده به طور مثال برای نیروگاه‌های حرارتی می‌توان از پساب آب نیز استفاده کرد و آب قوی را از این نیروگاه‌ها گرفت.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که این کار برای نیروگاه مفتح همدان صورت گرفته است، ادامه داد: در اصفهان نیز با صنایع فولاد قراردادهایی منعقد شده تا این صنایع از پساب آب استفاده کنند و دیگر آبی را از زاینده‌رود نگیرند.

میدانی با اشاره به بخشنامه‌ای در این زمینه عنوان کرد: اخیرا بخشنامه شده بود تا در شهرهای کشور اگر در زیر شهر سفره آب وجود دارد مصارف صنعتی، فضای سبز، استخر را از شبکه برداشت نکنیم و با ایجاد چاه این مصارف را تامین کنیم.

وی ادامه داد: این مساله موجب می‌شود علاوه بر کاهش هزینه‌ها ظرفیت شبکه نیز افزایش یابد، لذا اگر این فرهنگ‌سازی در بین آحاد مردم صورت گیرد قطعا بسیاری از مشکلات در حوزه آبی برطرف خواهد شد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند