تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کوچ سرمایه‌گذاران مسکن از تهران به شهرهای دیگر

کوچ سرمایه‌گذاران مسکن از تهران به شهرهای دیگر

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید شهری در بهار سال جاری در تهران ۱۴ درصد، در شهرهای بزرگ ۱۵٫۳ درصد و در سایر شهرهای بزرگ ۲۵٫۵ درصد رشد داشته، در حالی که در سال‌ ۱۳۹۶ بیشترین رشد مربوط به شهر تهران بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در بهار سال جاری مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌هـای جدیـد مناطق شهری ایران، به قیمت جاری بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان بـوده که نسبت به بهار سال 1396 معادل 18.9 درصد افزایش داشته است.

در بهار سال 1397 برای شروع احداث ساختمان‌های جدید در مناطق شهری ایران 5.6 هزار میلیارد تومان هزینه شده که در مقایسه با بهار سال 1396 رشد 19.7 درصدی داشته است.

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته برای احداث ساختمان‌های تکمیل شده بیش از چهار هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده که نسبت به بهار سال 1396 معادل 53.3 درصد افزایش داشته است.

در بخش ساختمان‌های نیمه تمام بیشتر از دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری شده است؛ به طوری که در بهار امسال بیش از 11 هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی هزینه پرداخت شده است.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساختمان‌های نیمه تمام در بهار امسال نسبت به بهار سال 1396 با رشد 9.9 درصدی همراه بوده است.

در مجموع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید شهری که در سال‌ 1396 با رشد 14.9 درصدی مواجه شده بود در بهار امسال به 18.9 درصد افزایش یافت.

بر حسب توزیع جغرافیایی در بهار امسال معادل 4.2 هزار میلیارد تومان در تهران، 8.3 هزار میلیارد تومان در شهرهای بزرگ و 8.5 هزار میلیارد تومان در سایر مناطق شهری از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

بیشترین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌هـای جدیـد مناطق شهری ایران در بهار سال 1397 با 25.5 درصد به سایر مناطق شهری ( شهرهایی غیر از تهران و شهرهای بزرگ ) مربوط است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند