تجارت‌نیوز بررسی کرد:

گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها کدامند؟

گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها کدامند؟

بررسی آمارها نشان می‌دهد در بین استان‌های کشور خانوارهای ساکن استان‌های تهران و مازندران در سال گذشته متحمل هزینه‌های بیشتری نسبت به دیگر استان‌های کشور شده‌اند. به طور کلی با توجه به میزان هزینه خانوارهای ساکن هر استان می‌توان گفت کرمان ارزان‌ترین استان و تهران گران‌ترین استان کشور است.

مخارج سالانه یک خانوار شهری در استان تهران بیش از 40 میلیون تومان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار، متوسط هزینه سالانه استان‌های کشور در سال 1396 نشان می‌دهد مخارج خانوارهای ساکن تهران بیش از استان‌های دیگر است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در بین استان‌های کشور خانوارهای ساکن استان‌های تهران و مازندران در سال گذشته متحمل هزینه‌های بیشتری نسبت به دیگر استان‌های کشور شده‌اند.

همچنین خانوار استان‌های کرمان، سمنان و سیستان و بلوچستان مخارج کمتری را نسبت به دیگر استانهای کشور در سال گذشته داشته‌اند.

خانوارهای استان تهران با متوسط هزینه سالانه 48 میلیون تومان بیشترین هزینه و خانوارهای استان کرمان با 19 میلیون تومان کمترین هزینه را نسبت به دیگر استان‌های کشور دارند.

در بین 31 استان کشور، هزینه‌ها در هفت استان کشور در سطح پایین‌تر از 25 میلیون تومان و در 10 استان بالاتر از 30 میلیون تومان  قرار دارد.

متوسط هزینه کل خانوارهای هر استان در سال 1396

به طور کلی با توجه به میزان هزینه خانوارهای ساکن هر استان می‌توان گفت کرمان ارزان‌ترین استان و تهران گران‌ترین استان کشور است.

همچنین بر اساس این آمارها، تركيب هزينه‌های كل سالانه يک خانوار شهری نشان می‌دهد 23.3 درصد هزینه‌ها صرف مخارج خوراکی و دخانی و 76.7 درصد دیگر آن صرف مخارج غیرخوراکی می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند