بررسی تجارت‌نیوز از روند 7 ساله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص:

یک سوم «سرمایه‌گذاری سالانه» نیست شد

یک سوم «سرمایه‌گذاری سالانه» نیست شد

اقتصاد ایران از سال 1390 تا سال گذشته کاهش بیش از 30 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از 181 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 118 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش تحولات اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نتایج مقدماتی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال 1396 به قیمت پایه سال 1390 معادل 3.7 درصد بوده که در این میان نرخ رشد تشکیل سرمایه بعد از پشت سر گذاشتن رشد منفی در سال‌های 1394 و 1395 در سال گذشته به رشد مثبت 1.4 درصدی رسید.

بر اساس آمارها طی هفت سال اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با کاهشی بیش از  30 درصد از 171 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 118 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید.

طبق این آمارها  تشکیل سرمایه ثابت در سال 1391 با کاهش 19 درصدی به 138 هزار میلیارد تومان و با کاهش هفت درصدی به 127 هزار در سال 1392 رسید. درسال 1393 روند شکسته شد و مقدار تشکیل سرمایه با افزایش 7.8 درصدی توانست به 127 هزار میلیارد تومان برسد اما بازهم در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب با کاهش 12 و 3.7 درصدی روند نزولی در پیش گرفت، به طوری که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1395 معادل 116 هزار میلیارد تومان شد.

مقدار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1396 با نرخ رشد 1.4 درصد به 118 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات صورت می‌گیرد که طی هفت سال اخیر شاهد کاهش 26 درصدی در بخش ساختمان بوده‌ایم. تشکیل سرمایه ثابت از نوع ساختمان با 26 درصد کاهش از 110 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 81 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید.

تشکیل سرمایه ثابت از نوع ساختمان طی سال‌های 1390 تا 1392 با رشد منفی همراه بود اما در سال 1393 نرخ رشد این بخش روند مثبت به خود گرفت و 7 درصد تشکیل سرمایه از نوع ساختمانی افزایش یافت.

در سال 1394 و 1395 بخش تشکیل سرمایه ثابت در قسمت ساختمان به ترتیب با 10.7 و 7.4 درصد کاهش روبرو شد اما در سال گذشته بخش ساختمان توانست با 0.9 درصد رشد از 80 هزار میلیارد تومان در سال 1395 به 81 هزار میلیارد تومان در سال 1396 برسد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند