تعلیق تولید! / گزارش تصویری از یک کارگاه تولیدی فعلا متوقف شده

تعلیق تولید! / گزارش تصویری از یک کارگاه تولیدی فعلا متوقف شده

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از یک کارگاه تولیدی کفش که به دلیل رکود بازار در چند ماه اخیر به حالت تعلیق درآمده را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند نما از یک کارگاه تولیدی کفش که بدلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رکود بازار در چند ماه اخیر به حالت تعلیق درآمده را مشاهده می‌کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند