۱۰ علت عمده مرگ‌و‌میر زودرس در زنان ایرانی

۱۰ علت عمده مرگ‌و‌میر زودرس در زنان ایرانی

معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: بر اساس آمار رسمی در ایران، تنها در سال گذشته 57 درصد مرگ مردان و 49 درصد مرگ زنان ایرانی زودرس بوده است.

ملک زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، از مرگ‌و‌میر در ایران طی سال‌های 1990 تا 2016 ارائه کرده است نشان می‌دهد که تعداد 360 هزار مرگ (219 هزار در مردان و 141 هزار در زنان) در سال 2016 در ایران رخ داده است که معادل 443 مورد مرگ به ازای هر 100 هزار نفر بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، این درحالیست که در سال 1990،340 هزار مرگ رخ داده که معادل 606 در هر 100 هزار نفر بوده و روندی کاملاً طبیعی را طی کرده است.

 وی همچنین یادآور شد: نگاهی به نرخ استاندارد شده سنی مرگ و میر در ایران نشان می‌دهد که این نرخ در سال‌های 1991 تا 2016 به عللی همچون افزایش بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و دسترسی بیشتر به خدمات سلامت، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران کاهش مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای شیب نزولی داشته و 27 درصد کاهش یافته است.

ملک زاده، گریزی نیز به روند مرگ و میر کودکان زیر یک و زیر 5 سال می زند: در ایران نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال به ازای هر هزار تولد زنده، از 53.4 مرگ در 1990 به 15.1 مرگ در سال 2016 کاهش پیدا کرده است. در همین مدت زمان، نرخ مرگ و میر زیر 5 سال به ازای هر هزار تولد زنده از 67.4 درصد به 17.8 درصد رسیده است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت در ادامه به روند مرگ و میر زنان و مردان طی سال‌های 1990 تا 2016 پرداخت و گفت: شمار مرگ و میر مردان در سال 1990، 200 هزار نفر و زنان 140 هزار نفر بوده که در سال 2016 به ترتیب به 219 هزار مرگ در مردان و 141 هزار مرگ در زنان رسیده است و مجموع مرگ‌ها از 340 هزار در 1990 به 360 هزار در سال 2016 افزایش یافته است. این افزایش، طی 26 سال کاملا طبیعی است، اما اگر نرخ مرگ و میر را در مقیاس استاندارد شده سنی در ایران بررسی کنیم، این نرخ، 27 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، در بین علل کلی مرگ و میر در ایران درحالیکه سهم بیماری‌های غیرواگیر در سال 1990 نزدیک به 50 درصد، بیماری‌های واگیر بیش از 20 درصد و تصادفات جاده‌ای بیش از 30 درصد بوده است، در سال 2016 بیماری‌های غیرواگیر سهم 80 درصدی، بیماری‌های واگیر سهم بیش از 10 درصدی و تصادفات جاده‌ای سهم کمتر از 10 درصد داشته است.

ملک زاده در ادامه تشریح علل مرگ و میر ایرانی‌ها و پس از اشاره به علل کلی، به 10 علت مهم مرگ و میر در کشور پرداخت: بر اساس مطالعه جهانی بار بیماری‌ها، 10 علت مهم مرگ و میر در ایران طی سال 2016 شامل بیماری ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، تصادفات جاده‌ای، پرفشاری خون، آلزایمر، دیابت، بیماری مزمن انسدادی ریوی، بیماری مزمن کلیوی، سایر بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان معده بوده‌اند.

محقق برجسته کشور خاطرنشان کرد: از سال 2005 تا کنون بیماری ایسکمیک قلبی در تمامی سال‌ها اولین علت مرگ در ایران بوده است و در سال 2016 این بیماری بیش از 25 درصد کل مرگها را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از سال 2005 تا 2016، سکته مغزی از رتبه سوم به رتبه دوم علل مرگ و میر ایرانی‌ها رسیده است. در سال 2016، سکته مغزی علت حدود 29 هزار مرگ بوده است.

ملک زاده افزود: تصادفات جاده‌ای عامل بیش از 26 هزار مرگ در ایران بوده‌اند. تصادفات جاده‌ای، اکنون، سومین عامل مرگ و میر ایرانی‌هاست.

نویسنده همکار در مطالعه جهانی بار بیماری‌ها گفت: فشار خون به عنوان چهارمین علت مرگ و میر ایرانی‌ها، مسوول بیش از 79 هزار مرگ در ایران در تمامی سنین و دو جنس (45 هزار مرگ در مردان و 34 هزار مرگ در زنان) بوده است.

به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، آلزایمر پنجمین علت مهم مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.

رئیس پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: دیابت درحالیکه نهمین علت مرگ و میر در کشورهایی با درآمد کم و متوسط در سال 2016 بوده است در سال 2006، هفدمین علت مرگ در این کشورها به شمار می‌رفته است. دیابت علت 1٫43 میلیون مرگ در سال 2016 بوده که در مقایسه با سال 2006 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نگاهی به آمار مرگ و میر در ایران نیز نشان می‌دهد دیابت جایگاه ششم را در علت مرگ طی سال 2016 داشته است. این بیماری در سال 2016 عامل بیش از 14 هزار مرگ بوده است.

ملک زاده با استناد به یافته‌های مطالعه جهانی بار بیماری‌های گفت: بیماری‌های مزمن ریوی هفتمین و بیماری‌های مزمن کلیوی هشتمین علت مهم مرگ و میر ایرانی‌ها در حال حاضر هستند..

به گفته وی بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی عامل 9600 مرگ و بیماری مزمن کلیوی نیز عامل 9300 مرگ در سال 2016 بوده‌اند.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت، گفت: سایر بیماری‌های قلبی نهمین علت مرگ و میر ایرانی‌ها را به خود اختصاص داده است. این بیماری‌ها شامل سایر بیماری‌های نارسایی قلبی، نارسایی‌های مادرزادی، بیماری‌های رماتیسمی و … هستند.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد: در سال 2016، مجموعه سرطان‌ها عامل بیش از 54 هزار مرگ در دو جنس و تمامی سنین بوده‌اند که سرطان معده دهمین علت مهم مرگ و میر ایرانی‌ها و عامل 9 هزار مرگ و مرگبارترین سرطان بوده است..

ملک زاده سپس به تشریح مرگهای زودرس در ایران پرداخت و گفت: نگاهی به آمار مرگهای زودرس در ایران در سال 1990 نشان می‌دهد: از بین 340 هزار مرگ، 277 هزار مرگ، معادل 81 درصد مرگها، زودرس (زیر 70 سال) بوده است. به عبارتی، 82 درصد مرگ‌های مردان (معادل 164 هزار مرگ) و 80 درصد مرگهای زنان (معادل 113 هزار مرگ) زودرس بوده است.

همچنین در سال 2016، از مجموع 360 هزار مرگ، 193 هزار مرگ معادل 53 درصد از کل مرگ‌ها زودرس (زیر 70 سال) بوده است که از این تعداد مرگ زودرس، 124 هزار مرگ مردان (57 درصد از کل مرگهای مردان)، و 69 هزار مرگ زنان (49 درصد از کل مرگهای زنان) زودرس بوده است.

ملک زاده گفت: این ارقام اگرچه نشان می‌دهد که مرگهای زودرس در ایران روند کاهشی داشته است اما چنانچه ملک زاده معاون تحقیقات وزیر بهداشت تاکید می‌کند تعداد مرگهای زودرس در ایران همچنان بالا و موجب نگرانی است و کاهش مرگهای زودرس در ایران باید یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت باشد.

به گفته وی، ایسکمیک قلبی، تصادفات جاده‌ای، تولدهای زودرس، نواقص مادرزادی، بیماری‌های مغز و اعصاب، فشار خون، دیابت، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی، آسیب به خود، سایر بیماری‌های قلبی عروقی مهمترین علل مرگهای زودرس در ایران هستند.

10 علت عمده مرگ‌و‌میر زودرس در زنان ایرانی

نکته مهم دیگری که وی به آن اشاره می‌کند این است که رتبه بندی علل عمده مرگهای زودرس در زنان و مردان ایرانی تا حدودی متفاوت است.

به گفته وی، ایسکمیک قلبی، بیماری‌های مغز و اعصاب، فشار خون بالا، آلزایمر، دیابت، تصادفات جاده‌ای، سایر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های مزمن کلیوی، نواقص مادرزادی و تولدهای زودرس از مهمترین علل مرگ‌های زودرس در بین زنان ایرانی است اما رتبه بندی مهمترین علل مرگ‌های زودرس مردان ایرانی نشان می‌دهد ایسکمیک قلبی، تصادفات جاده‌ای، بیماری‌های مغز و اعصاب، فشار خون، آلزایمر، بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی، سرطان معده، بیماری‌های مزمن کلیوی و تولدهای زودرس، 10 علت مهم مرگ و میرهای زودرس در بین مردان ایرانی طی سال 2016 بوده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عوامل خطر مرگهای زودرس در ایران را فشار خون بالا، چربی خون، قند خون، چاقی و اضافه وزن، بی‌تحرکی، مصرف نمک به مقدار دو برابر متوسط جهانی، مصرف تریاک و دخانیات، مصرف الکل، تغذیه ناسالم و عدم استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه و سوابق ژنتیکی بر شمرد.

وی به یک نکته مهم در این‌باره اشاره کرد: وقتی گفته می‌شود ایسکمیک قلبی عامل نیمی از مرگ‌های زودرس در ایران است و سبب شده سن سکته قلبی در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین کشورهای اروپایی باشد بدان معناست که اگر ما بتوانیم مانع سکته‌های قلبی در ایران شویم یعنی مشکل نیمی از مرگهای زودرس را حل کرده‌ایم.

ملک زاده تاکید کرد: هر چه سن امید به زندگی افزایش یابد، مرگ‌های زودرس در کشور نیز کاهش خواهد یافت.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند