۹۹ درصد خانواده‌های ایرانی به تلفن دسترسی دارند

براساس آمارگیری از خانوارهای ایرانی تعداد ۲۳ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۰۹ خانوار به تلفن (اعم از ثابت و سیار) دسترسی دارند. در سالیان اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که دنیای امروز

dialing_on_phone1.jpgبراساس آمارگیری از خانوارهای ایرانی تعداد ۲۳ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۰۹ خانوار به تلفن (اعم از ثابت و سیار) دسترسی دارند.

در سالیان اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات گسترده‌ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که دنیای امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه‌ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است.

گستردگی کاربرد و تأثیرات ICT در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهم‌ترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

این وضعیت موجب گردیده تا از جهان به عنوان یک دهکده یاد شود و امکانات بخش اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر امروز مطرح گردد.

با در نظر گرفتن اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ورود آن به عرصه کاربرد همگان و زندگی اجتماعی، میزان برخورداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به انها به عنوان یکی از مسائل پراهمیت در جامعه به شمار می‌رود.

در واقع فعالیت‌های مربوط به بخش ICT بستری برای پیشرفت سایر بخش‌های اقتصادی است و گستردگی آن، رشد و پیشرفت آن بخش‌ها را به دنبال دارد.

براساس شاخص‌های آماری تدوین شده در کشور، کاربر اینترنت به کسی اطلاق شده است که در طول سه ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری، حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد.

براساس آخرین اطلاعات آماری، از تعداد 24 میلیون و 299 هزار و 758 خانوار شهری و روستایی، 23 میلیون و 977 هزار و 109 خانوار به تلفن دسترسی داشته‌اند.

به گزارش تسنیم، در این شاخص (خانوارهای با دسترسی به تلفن) حداقل دسترسی به تلفن ثابت از میان مجموع خانوارهای کشور 22 میلیون و 352 هزار و 187 معادل 92 درصد و حداقل دسترسی به تلفن همراه 23 میلیون و 57 هزار و 939 معادل 94.9 درصد بوده است.

براساس اطلاعات احصا شده 919 هزار و 169 خانوار ایرانی (3.8 درصد خانوارها) فقط دسترسی به تلفن ثابت و یک میلیون و 624 هزار و 922 خانوار فقط دسترسی به تلفن همراه (6.7 درصد خانوارها) داشته‌اند.

توزیع خانوارهای کشور برحسب دسترسی به تلفن به شکل زیر است:

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند