2.4 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد

2.4 میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، از تصویب ۲.۴ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی در دویست و نوزدهمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، از تصویب ۲.۴ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مهر، سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های فنی و اقتصادی از برگزاری دویست و نوزدهمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی با حضور اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

بر این اساس در این جلسه، در مجموع ۲۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی شامل ۷ طرح جدید و ۱۹ مورد دیگر مرتبط به طرح‌های فرعی سرمایه‌گذاری خارجی، معادل دو میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون دلار آمریکا به تصویب اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند