6 میلیون شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست از وجود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی مویدی خرم‌آبادی امروز در نشست خبری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، با اشاره به وجود ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲ شاهد بیش از ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب مخدوش بودیم که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشتند، اما در راستای شفاف‌سازی و بستن منافذ قاچاق با همکاری بانک مرکزی در مسدود کردن آنها تلاش کرده‌ایم، به طوری که امروز بیش از ۲ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب‌هایی که مربوط به اشخاص حقیقی بوده مسدود شده و بیش از ۳ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از شماره حساب‌های افراد حقوقی که در امر قاچاق و پولشویی فعالیت داشته‌اند مسدود شده و بقیه شماره‌حساب‌های دیگر در حال پالایش است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که این اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.

مویدی خرم‌آبادی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: این شماره حساب‌ها با انگیزه‌های سوء و در خیلی از موارد با تخلف باز شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها هم در این تخلفات برای باز کردن این حساب‌ها مقصر بوده‌اند، افزود: به هر حال بانک‌ها هم در این موضوع نقش داشته‌اند و اگر بانک‌ها بر اساس ضوابط به تشکیل حساب‌ها اقدام می‌کردند و دقت لازم را انجام می‌دادند، این اتفاقات نمی‌افتاد. قطعا بازگشایی ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب که در زمینه پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند، موضوعی است که تخلف چند وجهی به حساب می‌آید که شاید یک سر آن بانک‌ها و بانک مرکزی باشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این خصوص متخلفانی دستگیر شده‌اند، گفت: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی برای شناسایی این شماره‌ حساب‌ها داشته است.

مویدی خرم‌آبادی در ادامه با بیان اینکه در مورد این شماره‌حساب‌ها حتی در مواردی هویت افراد هم قابل شناسایی نبوده است، گفت: برخی از شماره حساب‌ها مربوط به کودکان دو ساله بوده که در بحث پولشویی و قاچاق فعالیت داشته‌اند.

وی بیان کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بوده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما به هر حال وجود چنین حساب‌هایی مسیر را برای مافیای کالا و قاچاق فراهم می‌کرده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در همه کشورها با این موضوعات مقابله می‌شود و شاید در کشور ما این اقدام با تاخیر انجام شده است.

مویدی خرم‌آبادی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مسدود شدن بعضی از این شماره حساب‌ها به مجوز قوه قضائیه نیاز بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات صورت‌گرفته برای تشکیل این شماره حساب‌ها در بانک‌ها رسیدگی می‌شود، گفت: حتما افرادی در این زمینه دستگیر شده‌اند و حتما برخی تعمدا این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند و قطعا سهم هر بانک در این موضوع پالایش و بررسی می‌شود و از بانک‌ها در رابطه با این موضوع گزارش‌گیری می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با تشکیل سامانه‌ها این موضوعات به مراتب کمتر خواهد شد، گفت: لایحه دولت در بحث شفاف‌سازی در راستای همین کار است.

100 هزار شماره حساب باقی مانده به زودی مسدود می شود

مویدی خرم‌آبادی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: از تعداد ۶ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شماره حساب حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی آنها هم مسدود می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد و دارندگان حقیقی و حقوقی این شماره حساب‌ها در جهت شفاف‌سازی به مردم معرفی می‌شوند، افزود: شاید بعضی از این شماره‌ حساب‌ها مربوط به همین افرادی است که یکی یکی در حال محاکمه هستند.

مویدی خرم‌آبادی با بیان اینکه در سال 97 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و توطئه استکبار جهانی که بر علیه اقتصاد ایران طراحی شده بود حرکت جدیدی را آغاز کرد، گفت: بنابراین ستاد باز تعریفی در حرکت‌ها و مأموریت‌هایش ایجاد کرد.

تمهیدات جدید در راستای مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی ممنوعه

وی اظهار کرد: بواسطه خروج آمریکا از برجام و تبعات آن دولت سال گذشته واردات بیش از هزار قلم کالا را ممنوع کرد بنابراین احتمال واردات قاچاق این کالاها وجود داشت براین اساس ستاد تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از ورود قاچاق این کالاها را به عمل آورد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از طرفی بیم آن می‌رفت تا با توجه به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی این کالاها بصورت قاچاق از کشور خارج شود، گفت: با تمهیدات همکارانمان در ستاد قاچاق توانستیم از خروج این کالاها هم جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: در مجموعه در حوزه پیشگیری و مبارزه اقدامات ماندگاری انجام شده و 10 آئین‌نامه در این مورد تدوین شده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از موضوعات مورد توجه ما در سال گذشته حمایت از کالاهای تولیدی داخلی بود که در این زمینه هم توفیقات خوبی بدست آوردیم.

با رجیستر تلفن همراه تلاش مافیا در کارشکنی این طرح نقش برآب شد

وی در ادامه با اشاره به موضوع رجیستری تلفن همراه بیان داشت: رجیستری در سال 96 انجام و با حمایت‌های ویژه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور شاهد اتفاق جدیدی بودم و در مور بحث رجیستری که مافیا تلاش می‌کرد که کارشناسی کند که عرصه‌ای را برای خود فراهم کنند علیرغم این موضوع در بحث رجیستر کردن تلفن همراه و برگرداندن حقوق دولت امروز شاهد برگرداندن ارتباط بین ناجا و گمرک در جهت احقاق حق دولت هستیم و این مسیر را هم بر روی قاچاقچیان بستیم و امیدواریم در مراحل بعد این قضیه هم موفق باشیم.

قاچاق دخانیات به حداقل رسیده است

مویدی خرم‌آبادی با بیان اینکه در بحث قاچاق دخانیات هم ستاد اقدامات خوبی انجام داده است و گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده است.

وی افزود: در راستای برنامه پنجم که باید تولیدات دخانیات در کشور با راه‌اندازی کارخانجات برند امروز در بحث تولید دخانیات گام‌های خوبی برداشته شد و بحث قاچاق دخانی به حداقل رسیده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: اگر حوزه مقابله و قهریه ما در سال گذشته نبود افراد فرصت‌طلب داخلی و خارجی تلاش می‌کردند سرمایه‌های مردم را به تاراج ببرند اما با اقدامات هدفمند مقابله‌ای اعم از دستگاه قضایی، ناجا، واجا، تعزیرات حکومی و گمرکات اقدامات برجسته‌ای در جهت عدم خروج سرمایه مردم یا عدم ورود قاچاق کالا انجام شده بطوری که در این حوزه مقابله 130 هزار پرونده تشکیل شده که نسبت به گذشته 114 درصد افزایش تشکیل پرونده را شاهد هستیم و ارز این پرونده‌ها 74 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به گذشته شاهد 3 برابری ارزش افزوده این کالاها هستیم.

مؤیدی خرم‌آبادی در ادامه بیان کرد: در این رابطه پرونده‌های مهمی در بحث ارز و کالا داشته‌ایم که ناجا و واجا ضربات سختی را به مافیای کالا و قاچاق ارز وارد کرده‌اند البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و نیازمند همکاری مردم و همفکری دستگاه‌ها و رسانه‌ها هستیم.

وی گفت: سال گذشته ستاد با حضور اعضا اصلی 4 جلسه برگزار شد البته سال گذشته کارگروه‌های ما نسبت به سال‌های گذشته تلاش مضاعفی داشته‌اند و خروجی این کارگروه‌ها تاثیرگذار بوده است. نماینده شخص رئیس آقای رحمانی فضلی هستند و همه مصوبات باید تقدیم رئیس جمهور شود و ایشان تک تک آن را مطالعه می‌کنند و وی روی هر کدام دستور خاص می‌دهد.

مؤیدی خرم‌آبادی بیان کرد: در قانون مشخص شده که یا رئیس جمهور یا نماینده وی در این جلسات حضور داشتند و همه مصوبات به امضا رئیس جمهور رسیده و ایشان تمام مصوبات را مطالعه کرده‌اند. ضمن اینکه اگر نماینده هم جلسات را اداره کند باید تمام مصوبات به رئیس جمهور ارائه شود و ضمن اینکه مجلس و دیوان محاسبات بر این مصوبات نظارت دارند و اگر یک بند از این مصوبات خارج از قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه ستاد تصویب شود و اشکال قانونی داشته همین بخش‌های نظارتی بر آن اشکال می‌گیرند.

قاچاق 8 میلیون لیتری سوخت در سال گذشته

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها در بحث سوخت و عدم شفافیت فرایند تولید تا مصرف داشته‌ایم و ستاد براساس قوانین بالادستی تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را سیستماتیک کند تا بتواند از هدر رفت این سرمایه‌ جلوگیری شود نمی‌گویم 100 درصد این فرآیند شکل گرفته است ولی همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اثرگذار در سال 97 شاهد کاهش خروج سوخت بوده‌ایم اما هنوز چیزی به نام پدیده قاچاق سوخت به ده‌ها دلیل وجود دارد.

وی افزود: اما میانگین آن در سال گذشته بیش از 11 میلیون لیتر برآورد شده و با تمهیداتی که به عمل آمد و تاکید وزیر کشور به استانداردان به دستگاه‌های مذکور ما این را در سال گذشته به 8 میلیون لیتر رساندیم و امسال با برنامه‌های جدیدی که استانداران مرزی دارند و تلاش ستاد شاهد اتفاقات جدیدی هستیم که هر روز شاهد کاهش این قاچاق به خارج کشور باشیم البته تا بحث قیمت در داخل کشور به حد متعارف نرسد هر لحظه احتمال دارد که قاچاق سوخت صورت گیرد.

کشف دستگاه‌های فعال در حوزه تولید بیت کوین و ماینرها

وی در مورد بیت کوین و ماینرها گفت: این موضوع خیلی حساس و پیچده است و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند همکاران ما در بحث کشف این دستگاه‌ها که در این رابطه فعال است کشفیات قابل توجهی داشته‌اند با توجه به حساسیت موضوع در زمینه این موضوع به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد.

مویدی در رابطه با مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار کرد: واردات برندهای پوشاک قاچاق برای تولیدات داخلی مشکلاتی را ایجاد کرده بود بنابراین در سال 96 و 97 در تهران این مجتمع‌های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق که حدود 100 فروشگاه بود شناسایی شد و سپس هشدارهای لازم به آنها داده شد و سپس تابلوهای آنها جمع‌آوری شد و سپس کالاهای آنها جمع‌آوری شد و اکنون در حال تعمیم دادن این برنامه به 8 استان هستیم لذا جزء کارهای هدفمند و جدی ما است.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد میزان واردات قاچاق کالا به کشور گفت: میزان واردات قاچاق به کشور در سال نود و شش حدود 12 میلیارد و خرده‌ای بوده است اما الان شرایط قاچاق در ورود و خروج تغییر یافته است میزان واردات قاچاق کالا در سال 97 در حال بررسی است و بزودی حجم آن اعلام می‌شود.

مویدی خرم‌آبادی اظهار کرد: به علت تعلل بعضی از دستگاه متاسفانه در مورد سامانه‌ها پیشترفت چندانی نداشته‌ایم اما در سال 97 با توجه به دستور رئیس جمهور و اهتمام همه دستگاه‌ها و توجه خاصی که ستاد به عمل آورده و ساختاری که به این منظور تعریف شده است شاهد اتفاقی در سال 97 بود که رشد چشمگیری بحث سامانه‌ها داشت بطوری که از 10 تا 15 درصد این رشد به 70 درصد رسیده است.

13 میلیون دلار ارز قاچاق کشف شد

مویدی خرم‌آبادی بیان کرد: در سال گذشته مجموع دلار و یورو قاچاق مکشوفه توسط حدود 13 میلیون دلار بوده که توسط واجا و ناجا و سایر دستگاه‌های کاشف به دست آمده است و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی گفت: البته بعضا برخی متهمان در اعترافات خود به رقم‌هایی بیش از این نیز اعتراف کرده‌اند ولی این رقم میزان اسکناس کشف شده است.

همه لوازم خانگی که در بازار بانه خرید و فروش می‌شود قاچاق نیست

وی در مورد خرید و فروش لوازم خانگی در بازار بانه بیان کرد: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سال گذشته با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد بنابراین شاید درصد اندکی از آنچه که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.

کارت‌های بازرگانی که در سطح شهر و بازار صادر می‌شود

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: سیاست دولت و نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید به اقتصاد کشور برگردد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای جلوگیری از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و سوء استفاده‌های ناشی از آن چه اقداماتی ستاد انجام داده و برخورد با متخلفات و دلالانی که برای صادرات حق‌العمل می‌گیرند چگون است، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با همکاری بانک مرکزی به دنبال دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات است و سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شده و قبلا اتاق بازرگانی همکاری نداشت اما با پیگیری‌های انجام شده این اطلاعات را در اختیار وزارت صمت قرار می‌دهد.

مویدی خرم‌ابادی اظهار کرد: بنابراین تا صلاحیت تاجر و بازرگان و رتبه آن در عرصه تجارت و بازرگانی تعریف نشود نمی‌توانیم شفافیتی در این حوزه داشته باشیم براساس این سامانه صلاحیت تجار باید مشخص شود و رتبه بازرگان باید تعریف شود و فعالیت آن هم تعریف شود من فکر می‌کنم با این سامانه دیگر کارت‌های اعتباری کنار گذاشته شود و در آینده نزدیک در بحث بازرگانی و تجارت کاملا شفاف انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر این سامانه فعال است چرا بیش از 6 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف صادر شده است، گفت: همین سامانه‌ها باعث کشف این کارت‌های یک بار مصرف شده است.

مؤیدی خرم‌آبادی اظهار کرد: با وجود این سامانه دیگر هر کسی نمی‌تواند تقلب کند و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر شود.

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا اقدامات از سوی این سامانه کافی نبوده است، گفت: هیچ چیزی به صورت مطلق نیست سامانه به صورت 100 درصد فعال نشده اما به هر حال اقداماتی این سامانه در این راستا اس تا جلوی صدور کارت‌های بازرگانی در سطح بازار و شهر گرفته شود.

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند