اقتصاد جهان

زورآزمایی آمریکا و اوپک بر سر قیمت نفت

۵ هزار تن کمک غذایی ترکیه به قطر

رشد ضعیف اقتصاد آمریکا پیش‌بینی اقتصاددانان را غلط از آب درآورد

نرخ سبزیجات ایران در قطر

ترامپ دارایی‌هایش را فاش کرد

یک بام و دو هوای آمریکا در قبال قطر

آمازون هول‌فودز را خرید

تاسیسات تولید هلیوم قطر تعطیل شد

تمام آنچه می‌خواهید درباره بحران قطر بدانید

نرخ بهره در آمریکا افزایش یافت