FATF ایران را ملزم کرد اکشن‌پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

FATF ایران را ملزم کرد اکشن‌پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشن‌پلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.

در بیانیه جدید این سازمان درباره ایران آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از تعهد سطح بالای سیاسی ایران برای برطرف کردن نواقص راهبردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم ایران برای همکاری تکنیکال در اجرای برنامه اقدام استقبال کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این بیانیه با بیان اینکه برنامه اقدام ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ به پایان میرسد، آمده است: ایران باید در مسیر اصلاح به سرعت حرکت کند تا برنامه اقدام را به طور کامل و دقیق اجرا کند؛ ویژه موارد مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم.

در این بیانیه تصریح شده است که در فوریه ۲۰۱۸ FATF پیشرفت ایران را بررسی خواهد کرد و ایران تا اجرای کامل برنامه اقدام، در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند.

براساس این بیانیه، کماکان FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم در ایران نگران باقی خواهد ماند و از کشورها می‌خواهد در تعامل با ایران شناسایی هویت مشتری را به طور جدی انجام دهند، خصوصا برای افراد حقوقی، متناسب با توصیه شماره ۱۹.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند