مشکل بانک‌ها حل نشود، مشکل اقتصاد هم حل نمی‌شود

بازار سرمایه در تمام کشورهای جهان، یکی از روش‌های تامین سرمایه به حساب می‌آید اما بازار سرمایه در ایران متاسفانه از کارکرد اصلی خود منحرف شده و به همین دلیل در حال حاضر تخمین زده می‌شود که تنها حدود 10 درصد از اقتصاد ایران را تشکیل بدهد.

بازار سرمایه در ایران یک محصول وارداتی است و مانند هر محصول وارداتی دیگر، زمانی که اصل کالا وارد می‌شود ما باید تمامی نسخه‌های بروز‌رسانی شده را هم وارد کنیم. این اتفاق اما در مورد بازار سرمایه رخ نداده و به همین دلیل، ما نتوانسته‌ایم از بازار سرمایه درکشورمان، در طول 15 سال گذشته آن چنان که باید بهره ببریم.

یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار سرمایه، تقویت نهادهای مالی و بهبود بخش‌های نظارتی بازار سرمایه است. علاوه بر این، ما نباید میان بازار سرمایه و بازار پول تقابل به وجود بیاوریم، بلکه باید میان این دو رابطه‌ای مناسب به وجود بیاوریم تا مانند امروز، عدم تعادل در بازار پولی کشور، به بازار سرمایه هم سرایت نکند.

بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد هماهنگی میان نظام مالی و نظام پولی است و این اقدام تنها در بستر و در قالب نظام بانکی میسر خواهد شد. در همین رابطه، اگر این تعریف جهان از بحران در نظام بانکی را بپذیریم که می‌گوید عدم تعادل در وضعیت بانکی و پولی به دنبال عوامل مدیریتی رخ می‌دهد، ما امروز قطعا در برابر یک بحران بانکی قرار گرفته‌ایم.

بانک‌های ما امروز با حجم وحشتناکی از مطالبات غیرجاری رو به رو هستند و از طرفی، حجم دارایی‌های سمی و دارایی‌های غیر نقدی در بانک‌های ایرانی هم بسیار افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، امروز بسیاری از بانک‌های ما در واقع در مرحله ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

این ها همه در حالی است که بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، نظارت چندانی بر وضعیت بانکی کشور اعمال نکرده‌اند. مشکل ما زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اگر مشکل نظام بانکی در کشورمان حل نشود، مشکل سپرده‌های افراد نزد بانک‌ها هم حل نمی‌شود و در یک زنجیره علت و معلولی، اقتصاد ایران نخواهد توانست از وضعیتی که در آن گرفتار شده، خارج شود.

 

نظرات