پیوند کسب‌وکارهای نو پا با کارآفرینی نیازمند حمایت دولت

در حال حاضر ایران به جایگاه خوبی  در عرصه کارآفرینی رسیده است و کارآفرینی در حال ورود به حیطه علمی است و با روند توسعه علمی دانشگاه‌ها این زمینه کارآفرینی بیشتر توسعه پیدا می‌کند.

دانش عمومی و روند تعلیم و تربیت در دانشگاه‌ها به سمت علم در حال حرکت است و این پیوستگی و بازگشت نخبگان طی سال‌های آینده تشدید و تسریع خواهد شد.

کارآفرینی بخشی از مدیریت و لازمه آن وجود امنیت در جامعه است، چراکه کارآفرین نیازمند یک بستر امن است که این بستر امن چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در بستر مدیریت باید وجود داشته باشد.

دولت و دولتمردان باید این بستر را برای کارآفرینان جامعه فراهم کنند در صورتی که این مهم در جامعه تحقق پیدا نکند کارآفرین از این فضا خارج می‌شود.

دارا بودن آرامش و امنیت فاکتورهای مهمی است که عزم ملی و توجه ویژه دولتمردان را می‌طلبد و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی جامعه این فاکتورها محقق شده است چراکه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نو به یکدیگر پیوند خورده‌اند و این را می‌توان به فال نیک گرفت.

کسب‌وکارهای نو در فضایی در حال رشد و شکوفایی هستند که توانسته‌اند به اشتغال کشور کمک کنند و این صداها و ایده‌های بلند روزبه‌روز در حال افزایش است.

باید به توان و همت این جوانان آفرین گفت، فعل خواستن را به بهترین شکل صرف کرده‌اند. دولتمردان و مسئولانی نیز باید با رفع برخی مقررات سخت و دست‌وپا گیر و ایجاد شرایط مناسب و ارائه تسهیلات مشوق این افراد باشند.

حال که کسب‌وکارهای نو پا با  کارآفرینی پیوند خورده‌اند می‌توان با برخی سیاست‌های تشویقی و دستورالعمل‌های که از سوی دولتمردان اعمال می‌شود این افراد را برای گسترش و توسعه فعالیت‌های بیشتر  تشویق کرد.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کارآفرین و استارت‌آپ در صورتی در یک جامعه می‌توانند موفق باشند که حمایت معنوی مسوولان و دولتمردان را داشته باشند، حمایتی که به صورت واقعی صورت بگیرد و تنها به حرف زدن و شعار ختم نشود.

نظرات