یک ماشه تا بی‌ثباتی قیمت نفت

نفت و درآمدهای حاصل از آن عاملی به شدت تأثیرگذار و حیاتی در معادلات اقتصادی ایران است.

با اینکه قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن در یک دهه اخیر با فراز‌و‌فرودهای بسیاری مواجه بوده، اما پس از سقوط شدید قیمت نفت در سال 1393، به ثبات نسبی دست یافته است.

با این وصف، التهاب فعلی منطقه خاورمیانه ناشی از سیاست‌های تنش زای کشورهای حوزه خلیج فارس از یک طرف، و امریکا و اسرائیل از سوی دیگر، تداوم این ثبات غیرقابل پیش بینی شده است.

در واقع، از آنجا که خارمیانه بزرگترین محل تولید و فروش نفت در جهان است، کوچکترین حادثه در این منطقه می‌تواند قیمت نفت را دچار بی‌ثباتی نماید. امری که هم اکنون زمینه بروز آن با ماجراجوئی رئیس‌جمهور جدید امریکا و همراهی حامیان منطقه‌ایش فراهم شده است.

با این وصف، شواهد نشان می‌دهد که امریکا، بر خلاف برخی کشورهای عضو اوپک از جمله عربستان سعودی، مایل است تا با هر اقدامی زمینه افزایش قیمت جهانی نفت فراهم شود تا استخراج نفت شیل توجیه اقتصادی یافته و خود را از خرید نفت خاورمیانه مستغنی نماید.

اما از آنجا که برخی اعضای اوپک چندان موافق افزایش قیمت نیستند در صورتی که حادثه جدیدی در خاورمیانه رخ ندهد، احتمال تداوم ثبات قیمت در محدوده 50 دلار محتمل است.

در واقع، ثبات قیمت نفت حتی در سطح کنونی به دولت ها کمک می‌کند تا در اداره امور اقتصادی کشور کم ریسک‌تر عمل کنند.

ایران اما از افزایش قیمت منتفع خواهد شد. حتی یک دلار افزایش یا کاهش قیمت نفت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اثر خواهد گذاشت.

 

نظرات