برچسب: اپراتور موبایل
9 مطلب

توقف فروش سیم‌کارت‌های یک اپراتور

بازگشت تالیا با قیمت‌شکنی در بازار

اینترنت شبانه بر دو راهی ماندن یا نماندن!

تغییر بسته‌های اینترنت موبایل؛ اپراتورها تخلفی نکردند؟

ثبت حدود ۱.۵ میلیون جابجایی اپراتور موبایل طی دو سال