برچسب: اپلیکیشن‌های پیام‌رسان
5 مطلب

داستان هزار‌و‌یک شب پیام‌رسان‌های داخلی / حواشی‌ای که تمامی ندارد

انتقادات تند مدیر یک پیام‌رسان داخلی / پیام‌رسان مورد حمایت دولت تا چند ماه دیگر از بین می‌رود

پیام‌رسان جدید یاهو معرفی شد

جانشین‌های داخلی تلگرام