برچسب: بامیلو
5 مطلب

بامیلو تعطیل شد!

توضیحات مدیر عامل بامیلو درباره جدا شدنش از این استارتاپ

اتفاقات پس از تعدیل نیرو بامیلو؛ از پیشنهادهای جدید کاری تا حسرت و تاسف

تعدیل نیرو در بامیلو / آغاز اولین واکنش‌ها به یک شوک استارتاپی