برچسب: تعرفه‌های اینترنتی
2 مطلب

شبکه ملی چه تاثیری بر قیمت اینترنت داشت؟

آیا تعرفه اینترنت ثابت افزایش می‌یابد؟