برچسب: فناوری هوشمند
2 مطلب

برگزاری کنگره‌ای برای تسریع روند هوشمندسازی نظام اداری و بانکی کشور

بررسی صنعت اینترنت اشیای ایران در کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند