برچسب: پیامک‌های تبلیغاتی
5 مطلب

چگونه می‌توان از پیامک‌های تبلیغی راحت شد؟

۵۰ هزار سیم‌کارت توسط اپراتورها مسدود شد

تماس‌های تبلیغاتی دست‌بردار نیستند!

تماس‌های تبلیغاتی دست‌بردار نیستند!

۲۲ هزار سیمکارت به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شد