برچسب: کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018
1 مطلب

برگزاری کنگره‌ای برای تسریع روند هوشمندسازی نظام اداری و بانکی کشور