جانشین‌های داخلی تلگرام

جانشین‌های داخلی تلگرام

آنچه مسلم است نیاز به جایگزین تلگرام در صورت مسدود شدن دسترسی به این پیام‌رسان پرطرفدار است. اما کدام پیام‌رسان‌ داخلی می‌تواند جانشین تلگرام باشد؟

حرف و حدیث‌ها پیرامون فیلتر تلگرام همچنان ادامه دارد. این طرح البته موافقان و مخالفان زیادی را نیز تاکنون به همراه داشته اما آنچه مسلم است نیاز به جایگزین تلگرام در صورت مسدود شدن دسترسی به این پیام‌رسان پرطرفدار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در همین راستا مهمترین گزینه‌های جانشینی در میان پیام‌رسان‌های داخلی را مرور کردیم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند