برچسب:

آبفای استان تهران

3 مطلب

آب 9 هزار خانواده تهرانی قطع شد

سناریوی بدبینانه برای وضعیت بغرنج آب تهران

۳۰ مخزن اضطراری آب در سال ۹۷ ساخته می‌شود