برچسب:

آب‌های زیرزمینی

13 مطلب

30 هزار چاه غیرمجاز در تهران

باران‌های اخیر دشت‌های کشور را زنده می‌کند؟

کشت برنج به غیر از شمال کشور ممنوع است

گسترش فرونشست زمین و خشکسالی

بحران بی‌سابقه آب در هند

دولت امارات با وجود کاهش بودجه در حوزه آب سرمایه‌گذاری می‌کند

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، باعث ایجاد زلزله‌ می‌شود

بحران آب در تهران جدی است

بی‌آبی در 355 دشت کشور

برداشت بی‌رویه آب کشاورزی، عامل تشدید آثار تخریبی زلزله

تغییرات آب‌وهوایی مهم‌ترین معضل خاورمیانه