برچسب:

آتش سوزی نسیم شهر

1 مطلب

انفجار در نسیم شهر/خسارت به ۳۰ ساختمان و ۲۳ خودرو وارد شد