برچسب: آثار اقتصادی
2 مطلب

چرا حذف ۴ صفر دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند؟

قطعا شرایط بدتر از زمان تحریم نخواهد شد