برچسب: آخرین وضعیت راه‌ها
1 مطلب

وضعیت نیمه‌بحرانی جاده‌ها / شرایط جوی برای سفر مناسب نیست