برچسب:

آزادسازی منابع بلوکه

2 مطلب

تامین ارز کشور بدون توجه به منابع مسدود شده خارجی انجام می‌شود

جزئیات آزادسازی ۳ میلیارد دلار ارزهای بلوکه ایران