برچسب: آزادی اقتصادی
3 مطلب

اقتصاد امارات و قطر آزادتر از ایران

رتبه آزادی اقتصادی ایران یک پله کاهش یافت

امنیتی شدن فضا، حل مشکلات اقتصادی را زمان‌برتر می‌کند