برچسب:

آسمان

3 مطلب

بوئینگ برای تکمیل قرارداد هواپیمایی آسمان از اوفک درخواست مجوز کرد

بدهی سوختی آسمان از طریق تهاتر تسویه می‌شود