برچسب: آلودگی آب‌های زیرزمینی
1 مطلب

نشت نفت به آب‌های زیرزمینی اطراف پالایشگاه تندگویان تایید شد