برچسب:

آمار مرگ و میر

2 مطلب

اعلام آمار 7 ماهه مرگ و تولد در ایران

تخمین خسارت انسانی کرونا تا پایان بهار سال ۹۹